Skip to main content

12 Apoštolov, vstavba podkrovia

Detaily projektu
 • Autor
  Ing. Slavomír Dluhý, aut. arch. ČKA/ SKA
 • Účel
  Rekonštrukcia, vstavba podkrovia
 • Projekt
  ATELIÉR DLUHÝ
 • Zastavaná plocha podkrovia/ uličný objekt
  268 m2
 • Zastavaná plocha podkrovia / objekt nádvorie
  93 m2
 • Štruktúra
  2 nadzemné podlažie
 • Projekt
  2017
Popis projektu

Zámerom architektonickej štúdie bolo, na základe zadania investora, navrhnúť rekonštrukciu stavby pôvodného historického objektu 12 Apoštolov v Košiciach, za účelom zobytnenia podkrovia nad objektom jeho uličnej časti.

Objekt reštaurácie je situovaný v centre mesta Košice, bol postavený v roku 1910 a jeho historický pôvod siaha až do ranného 14. storočia.

Najznámejšia reštaurácia na Slovensku prežila : I. svetovú vojnu, pád Rakúsko – Uhorskej monarchie, I. Československú republiku, vojnový Maďarský štát, II. svetovú vojnu, 50. roky, socializmus a Československú socialistickú republiku, rozdelenie Československa, vždy pod názvom 12 Apoštolov.

Objekt je evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu a nachádza sa na území Mestskej pamiatkovej rezervácie Košice.

Původní objekt má půdorys ve tvaru „L“, vytvořen jeho uliční a dvorovou částí.

Zadanie investora vychádzalo z požiadavky, vytvoriť nad uličným krídlom apartmány na bývanie.

Prístup k riešeniu, stvárnenie strechy, vychádza z prístupu k celkovému koncepčnému charakteru objektu a súčasným potrebám jeho vlastníka, užívateľov a návštevníkov.

Základným architektonickým prístupom k zadaniu bola snaha o maximálne rešpektovanie pôvodných stavebno – historických hodnôt v kontexte s danou lokalitou.

Na uličnom krídle stavby, navrhujeme realizovať výmenu celej novodobej krovovej konštrukcie s jej celkovým navýšením o +500 mm. Sedlový tvar strechy s valbou, zachovávame.

Na základe zachovanej archívnej historickej dokumentácie projektovej dokumentácie, sme v uličnej časti objektu navrhli strešnú vežičku.  

Nová strešná krytina je v modernom materiálovom prevedení z ľahkých AL šablón zn. Prefa.

Dispozične, je novonavrhovaný podkrovný priestor komunikačne rozčlenený na prístupovú chodbu, ktorá priamo nadväzuje na pôvodné schodisko a pôdorysnú zostavu šiestich apartmánov s kompletným vybavením.

Presvetlenie všetkých hlavných obytných priestorov, navrhujeme riešiť pomocou strešných drevených kyvných okien. Vežička, je čiastočne presklená atypickými okennými prvkami. Jej vrchné presklenie je v tvare plytkej pyramídy a je navrhnutá v AL konštrukcii. Vybrané časti dispozície a hygienické miestnosti, sú doplnené svetlovodmi.

Architektonické prvky a materiály, ktoré sú na streche použité, sú navrhnuté v zmysle vhodnej kombinácie vybraných výrazových prostriedkov pre daný historický objekt.