Skip to main content

Profil Slavomír Dluhý

Designer / Architekt

Narodil sa v roku 1964 v Kežmarku. Na Strednej priemyselnej škole drevárskej v Spišskej Novej Vsi vyštudoval výtvarný odbor – Konštrukcia a tvorba nábytku a interiéru a v štúdiu pokračoval na Technickej univerzite vo Zvolene na katedre Dizajnu. Už počas štúdií pracoval vo výtvarných a architektonických ateliéroch.

Prax začínal vo významných slovenských nábytkárskych spoločnostiach, pre ktoré navrhoval priemyselný design nábytku určeného do sériovej výroby.

V roku 1991 založil vlastný ateliér so zameraním na interiérový a produktový design. V procese tvorby sa jeho zameranie rozšírilo o architektúru.

Zahraničné skúsenosti  z mnohých odborných stáží v Taliansku, Singapure, Malajzii a Indonézii, počas uplynulých období, potvrdzujú jeho inovačné návrhy, inšpiratívne myšlienky, pre tvorbu mimoriadne vyzývajúceho a úplne jedinečného charakteru.

V súčasnosti sa ako dizajnér a autorizovaný architekt  zameriava na projekty verejného a súkromného sektoru:

rezidenčné
hotelové
obchodné
reštauračné
výstavy a múzeá
sakrálne
zdravotnícke
bankové
kancelárske

Vo svojich realizáciách usiluje o prepájanie kreatívnych  procesov objavovania a nepredvídateľnosti, spolu s podrobným porozumením funkcie  a použitých materiálov.

Pri aplikácii nových inovatívnych materiálov a technológií s tradičnými umeleckými remeslami, zároveň otvára vstup výtvarníkom do procesu spoluvytvárania a zakomponovania výtvarných diel v interiéri a architektúre.

Za vyše dvadsať rokov tvorivej činnosti má na svojom konte viac ako 80 vlastných zrealizovaných projektov, z ktorých viaceré boli ocenené.

V súčasnosti žije a pracuje v Prahe, v Bratislave a v Košiciach.