Skip to main content

O ateliéri

Ateliér Interiérového designu a Architektúry – Ateliér DLUHÝ, je inšpirovaný vášňou vytvoriť udržateľné dielo, ktoré redefinuje hranice designu z interiéru do architektúry a produktového designu cez originálne koncepty s jemnou estetikou a rafinovanou eleganciou.

Vynikajúci design je prvoradý a ateliér ho dosahuje tým, že odlišne reaguje na rôzne požiadavky klientov v prístupe k forme a detailu.

Neustále produkuje diela, ktoré po celú dobu kreatívneho procesu vývoja reagujú na miesto a čas. Použité konštrukčné riešenia vo vybraných formách a detailoch pôsobia osviežujúco – vždy obsahujú vlastný moment prekvapenia s objavovaním. Zaujímavé príbehy sú toho súčasťou.

Ateliér DLUHÝ bol založený v roku 1991 a jeho rozsah prác zahŕňa projekty rezidenčné, hotelové, reštauračné, zdravotnícke ,  obchodné centrá, výstavy a múzeá, bankové inštitúcie, kancelárie a obchodné interiéry – pre verejný aj súkromný sektor. Značnú časť svojich aktivít venuje tiež renováciám pôvodných historických budov a národných kultúrnych pamiatok.

Ateliér založil Slavomír DLUHÝ, autorizovaný architekt ČKA /č. autorizace 004332023 A / SKA /č. autorizace 1899 AA/ so zameraním na interiérový a produktový design. V procese tvorby sa jeho zameranie rozšírilo o architektúru. Ateliér zamestnáva rôzny počet architektov, designérov a projektantov.

Najbližším a dlhodobým spolupracovníkom ateliéru je projektant Ing. Štefan Remeta.

Tímovým spôsobom spolupracuje so širokým spektrom spoločností a klientov, pri vytváraní nových produktov, vývoji a aplikáciách nových materiálov a technológií s cieľom definovania novej designovej identity.

Ateliér DLUHÝ s  každým novým projektom hľadá nové ciele a odpovede, viac objektivity pri optimalizácii riešení a návrhov Interiérového designu a Architektúry s dôrazom na porozumenie základným kritériám prostredia.

architektura interiérový
design
realizace klient