Skip to main content

F Gym

Detaily projektu
 • Autor
  Ing. Slavomír Dluhý, aut. arch. ČKA/ SKA
 • Účel
  Športový komplex, rekonštrukcia, dostavba
 • Projekt
  ATELIÉR DLUHÝ
 • Plocha pozemku
  3193,64 m2
 • Pôvodná zastavaná plocha, celkom
  1193,18 m2
 • Štruktúra
  1 a 2 nadzemné podlažie
 • Projekt
  2020
Popis projektu

Zameraním projektu v stupni Architektonická štúdia, bolo navrhnúť rekonštrukciu existujúceho športového areálu, v zmysle individuálneho zadania a požiadaviek investora.

Športový areál s jeho stavebnými objektmi, je situovaný v bezprostrednej blízkosti obytnej zóny mestskej časti Košice – Sever. Areál prešiel v minulosti niekoľkými stavebnými a technicko-technologickými zmenami rôzneho rozsahu. V súčasnosti je plne funkčný. Športový komplex, má po jeho zásadnej rekonštrukcii naďalej slúžiť na: relax a športové aktivity pre deti aj dospelých.

Zadanie investora vychádzalo z požiadavky vytvoriť názor na celkové zmodernizovanie funkcie športového areálu.

Zadávateľ kladie dôraz na : bezpečnosť a efektívnosť využitia priestoru /celkové architektonické začlenenie rekonštruovaného objektu do územia, na riešenie dopravnej obslužnosti areálu s parkovaním, charakteristické architektonické prevedenie hlavnej vstupnej fasády pôvodného objektu, energetickú efektivitu riešenia a kvalitu vnútorného prostredia.

Základným architektonickým prístupom k zadaniu bolo vypracovať návrh, ktorý svojimi vlastnými riešeniami prinesie objektu novo požadovanú obsahovú funkciu a zjednocujúce formálne stvárnenie objektov do jedného súrodého celku.

Nové hmotové rišenie vychádza z požiadaviek investora na celkovo vyšší štandard športového prostredia a multifunkčného využitia jednotlivých častí areálu.