Skip to main content

Gotický kostol sv. Martina

Detaily projektu
 • Autor
  Ing. Slavomír Dluhý, aut. arch. ČKA/ SKA
 • Účel
  Projekt architektonického osvetlenia objektu
 • Projekt
  ATELIÉR DLUHÝ
 • Štruktúra
  Veža, strecha a fasáda kostola
 • Projekt
  2006
Popis projektu

Zadaním investora bolo navrhnúť projekt osvetlenia gotického kostola s vežou, v parku historického centra mesta Lipany. Návrh vychádzal z koncepcie troch pozícií svietenia. Zemné svietidlá osvetľujú fasádne plochy. Hlavná a vedľajšia veža so strechou, sú osvetlené z vybraných strešných pozícií samotného objektu kostola. Samostatne, mimo objekt kostola, sme navrhli nasvietenie kríža a historickej figurálnej sochy sv. Martina. Navrhované osvetlenie kostola, vytvára v mestskom parku komornú vizuálnu scénu.