Skip to main content

Rodinný dom Klátov

Detaily projektu
 • Autor
  Ing. Slavomír Dluhý, aut.arch.SKA
 • Účel
  Rodinný dom
 • Projekt
  ATELIÉR DLUHÝ
 • Plocha pozemku
   831,6 m2
 • Zastavaná plocha
  179,8 m2
 • Štruktúra
  1 nadzemné podlažie
 • Projekt
  2014
Popis projektu

Zameraním architektonickej štúdie bolo navrhnúť novostavbu Chaty/ typu Rodinného domu podľa individuálneho zadania investora.

Stavebný pozemok, KN-C p.č.1658 je situovaný na okraji obce Nižný Klátov-záhradkárska a chatová oblasť. Podľa územného plánu je určený k výstavbe Chaty. Pozemok je situovaný J/ V – S/ Z, s pozdĺžnym ohraničením potoka a verejnej príjazdovej cestnej komunikácie, južne. Pôdorysne je nepravidelného ľavotočivého tvaru a má spád J/ V smerom. Prístup na pozemok je priamy z jestvujúcej komunikácie, mostíkom cez potok.

Zadanie investora vychádzalo z požiadavky vytvoriť názor na Chatu pre bývanie rodiny s tromi deťmi, na parcele situovanej v bezprostrednej blízkosti lesa. Chata je riešená ako samostatne stojaci prízemný objekt bez podpivničenia.

Základným architektonickým prístupom k zadaniu bolo situovanie prízemnej dispozície Chaty s maximálnou snahou o zapadnutie do prostredia s využitím jej užívateľskej orientácie V/ Z a záhrady s výhľadom na okolie. Výškové osadenie stavby z časti prirodzene kopíruje pôvodný terén a z časti je osadená nad jeho úrovňou tak, aby vhodne splynula s okolitým prostredím.

Stavba tak týmto riešením môže poskytnúť zvýšenú intimitu užívateľského komfortu vo vzťahu človek – dom – záhrada a krajina.

Navrhovaný objekt má rodinný charakter a z tejto funkcie vyplýva aj jeho stvárnenie.

Dispozične je stavba v tvare zaoblenej rádiusovej výseče, v orientácii mierneho vnútorného uzavretia smer J/ Z. Biomimeticky vychádza z tvaru okrídlených javorových semienok.

Pôdorysne obsahuje: centrálny zapustený vstup so závetrím a zádverím, kuchyňu, jedáleň a obývaciu halu s krbovým telesom. Ďalej obsahuje technickú miestnosť s denným šatníkom a skladovacím priestorom, samostatné WC, kúpeľňu, detskú izbu, spálňu rodičov a šatník.

Hmotové usporiadanie stavby je opticky plynule vytvarované jednotnou výškou v miernom rádiuse s vnútorným ľavotočivým smerom, za účelom vytvorenia objektu s jeho vlastnou a prirodzenou tektonikou, kontinuálne s topografickou situáciou prostredia.

V samotnom profile krajiny, stúpajúceho údolia je tak možné vytvoriť ideu prístupu k stvárneniu stavby a jej osadeniu. V reze, zo smeru vrchol údolia na strane/ J , tak začína príbeh domu, ktorý sa odvíja – postupne klesá dole svahom k úzkej lesnej ceste, prechádza miestnym potokom, postupuje trávnikom na záhradných parcelách, prestupuje domom – hlavným vstupom, vystupuje cez zadné presklenie drevenou terasou, stúpa hore svahom na smer/ S. Nad tým, už len obloha a vtáci. Príbeh pokračuje do nekonečna a môže fungovať tak oboma smermi, ako aj súbežne.

Dom tvoria dve porovnateľné hmoty, kde prvá v smere/V je určená pre denné, spoločenské využitie rodiny s kuchyňou a priestorovým krbom. Druhá obsahuje nočné oddychové priestory s technickým príslušenstvom. Centrálne ich prepája hlavná vstupná časť s čelným presklením smerom do lesa a stropným kruhovým strešným svetlíkom.

Výškové klesanie terénu sa odzrkadľuje v členení výšok interiérových podláh pohodlnými stupňami a to v nenápadnom rozložení v celkovej ploche dispozície. Najväčší výškový rozdiel bol priznaný v časti obývacia hala, sedenie s krbom a knižnicou, kde klesajúce stupne v smere/ V priestorovo a vizuálne delia akési pódium s jedálňou a kuchyňou od oddychovej časti. Spoločenský priestor tak charakteristicky dominuje svojou celkovou svetlou výškou.

Navrhnutými vyjadrovacími prostriedkami stavebných konštrukcií sú vzájomne tieto hmoty prepojené do kontinuálneho celku s rešpektovaním účelu ich uvažovaného používania, s dôrazom na kontakt interiéru s exteriérom. Terasa – prírodné atrium v časti hlavný vstup, ako aj patio v časti rodičovská spálňa, chodba a kúpelňa, spoločne s terasami, dodávajú domu nezávisle ojedinelú svetelnosť, priehľady a exteriérové súkromné prepojenia počas každého ročného obdobia. Terasa z obývacej časti v smere J/V, poskytuje optimálne pohľady do záhrady a perspektívne sa vzďaľovaného horizontu s údolím.