Skip to main content

Rodinný dom Martin

Detaily projektu
 • Autor
  Ing. Slavomír Dluhý, aut. arch. ČKA/ SKA
 • Účel
  Rodinný dom
 • Projekt
  ATELIÉR DLUHÝ
 • Plocha pozemku
  1.606 m2
 • Štruktúra
  1 nadzemné podlažie
 • Projekt
  2013/14
 • Realizácia
  2015
Popis projektu

Zadanie investora vychádzalo z požiadavky, vytvoriť názor na rodinný dom pre bývanie rodiny s deťmi na parcele situovanej v bezprostrednej blízkosti lesa. RD je riešený ako samostatne stojaci prízemný objekt.

Parcela je na svojej J/ Z strane priamo hranične prepojená s prírodnou vodnou plochou/ vyrovnávacou nádržou/, cez ktorú preteká miestny potok. Nádrž je prehradená kamennou priehradou s prietokovou štrbinou. Pôdorysne je parcela v tvare šesťhranu.

Základným architektonickým prístupom k zadaniu bolo, situovanie prízemnej dispozície RD s maximálnou snahou o to, aby prirodzene splynula s prostredím, s využitím jej užívateľskej orientácie V/ Z a záhrady s výhľadom na okolie, vrátane prírodnej vodnej plochy. Výškové osadenie stavby z časti prirodzene kopíruje pôvodný terén. Objekt je čiastočne osadený nad jeho úrovňou tak, aby vhodne splynul s okolitým prírodným prostredím.

Hmotové usporiadanie stavby, je mierne výškovo rozčlenené za účelom vytvorenia objektu s jeho vlastnou prirodzenou tektonikou. Navrhnutými výrazovými prostriedkami stavebných konštrukcií, sú tieto hmoty vzájomne prepojené do kontinuálneho celku s rešpektovaním účelu ich uvažovaného používania, s dôrazom na kontakt interiéru s exteriérom. Atrium v časti obývacia hala, jedáleň a kuchyňa, rovnako ako patio v časti kúpelňa rodičov, spoločne s terasami nezávisle dodávajú domu ojedinelú svetelnosť, priehľady a exteriérové súkromné prepojenia v priebehu meniacich sa ročných období.