Skip to main content

Rodinný dom Svor

Detaily projektu
 • Autor
  Ing. Slavomír Dluhý, aut. arch. ČKA/ SKA
 • Účel
  Rodinný dom
 • Projekt
  ATELIÉR DLUHÝ
 • Plocha pozemku
  1.304,75 m2
 • Štruktúra
  1 a 2 nadzemné podlažie
 • Projekt
  2016
Popis projektu

Stavebný pozemok je situovaný na okraji obce Svor v bezprostrednej blízkosti lesa. Pozemok je situovaný J/ V – S/ Z a má mierny spád J/ V smerom. Prístup na pozemok je priamo z jestvujúcej komunikácie, južne.

Zameraním architektonickej štúdie bolo – na základe individuálneho zadania investora, navrhnúť Rekonštrukciu RD č.p.77, p.č.142, obec Svor. Pôvodný RD je postavený v tesnej blízkosti pozemku p.č.994, kde časť domu leží priamo na tomto pozemku

Zadanie investora vychádzalo z požiadavky vytvoriť názor na rekonštrukciu pôvodného RD, za účelom trvalého bývania rodiny s dvomi deťmi. RD je riešený ako samostatne stojaci objekt s prízemným podlažím bez podpivničenia, jedným nadzemným podlažím – podkrovím a podstrešným priestorom.

Charakter stavby, sme sa snažili navrhnúť tak, aby vhodne zapadal do okolitej zástavby a krajiny. Vychádzali sme z typológie tradičnej ľudovej architektúry, jej jednoduchosti a funkčnosti s prihliadnutím na súčasný názor vlastníka k spôsobu života modernej rodiny a na technicko – materiálové možnosti aktuálnych stavebných konštrukcií a prvkov.

Základným architektonickým prístupom k zadaniu bolo – vyhodnotenie technického stavu pôvodného objektu projektantom, architektom a investorom. Po vzájomnom vyjasnení stavu objektu a uskutočnení základnej stavebno – technickej analýzy, bol dohodnutý postup, že pôvodný dom sa zbúra a na jeho mieste sa postaví dom nový. Jeho presné osadenie v situácii dotknutých parciel bude upresnené po vyjasnení vlastníckych vzťahov so susednou parcelou.