Skip to main content

Reštaurácia 12 Apoštolov, rekonštrukcia

Detaily projektu
 • Autor
  Ing. Slavomír Dluhý, aut. arch. ČKA/ SKA
 • Účel
  Reštaurácia, rekonštrukcia historického objektu
 • Projekt
  ATELIÉR DLUHÝ
 • Úžitková plocha
  400 m2
 • Štruktúra
  1 nadzemné podlažie, reštaurácia, salónik, kuchyňa
  1 podzemné podlažie, vinotéka, technické zázemie
 • Projekt
  2002
 • Realizace
  2003
Popis projektu

Zámerom architektonickej štúdie bolo, na základe zadania investora, navrhnúť rekonštrukciu stavby pôvodného historického objektu 12 Apoštolov v Košiciach, za účelom zobytnenia podkrovia nad objektom jeho uličnej časti.

Objekt reštaurácie je situovaný v centre mesta Košice, bol postavený v roku 1910 a jeho historický pôvod siaha až do ranného 14. storočia.

Najznámejšia reštaurácia na Slovensku prežila : I. svetovú vojnu, pád Rakúsko – Uhorskej monarchie, I. Československú republiku, vojnový Maďarský štát, II. svetovú vojnu, 50. roky, socializmus a Československú socialistickú republiku, rozdelenie Československa, vždy pod názvom 12 Apoštolov.

Základným architektonickým prístupom k zadaniu bola snaha o maximálne rešpektovanie pôvodných stavebno – historických hodnôt v kontexte s danou lokalitou Na uličnom krídle stavby, navrhujeme realizovať výmenu celej novodobej krovovej konštrukcie s jej celkovým navýšením o +500 mm. Sedlový tvar strechy s valbou, zachovávame.

Tvorba a realizácia projektu historického interiéru bola špecifická svojou náročnosťou na reštaurovanie pôvodného interiérového mobiliáru a olejomalieb, návrhom ručne maľovaných sklenených vitráží a mosadzných lustrov, rovnako ako štýlového barového zariadenia v reštaurácii.