Skip to main content

Rodinný dom Brezovica

Detaily projektu
 • Autor
  Ing. Slavomír Dluhý, aut. arch. ČKA/ SKA
 • Účel
  Rodinný dom, rekonštrukcia, dostavba
 • Projekt
  ATELIÉR DLUHÝ
 • Riešená pôdorysná plocha
  140 m2
 • Štruktúra
  1 nadzemné podlažie, obytné priestory
 • Projekt
  2017
 • Realizácia
  2017
Popis projektu

Zadaním investora bolo, navrhnúť stavebno – interiérový projekt pre rekonštrukciu a dostavbu pôvodného rodinného domu na vidieku.

Architektonické riešenie vychádzalo z konceptu pôvodnej situácie existujúceho objektu a jeho dispozičnej skladby. Navrhované materiálové a tvarové riešenie bolo prispôsobené danému prostrediu za použitia hlavne prírodných materiálov a tradičných remeselných stvárnení.