Skip to main content

Výstavná expozícia Košický zlatý poklad

Detaily projektu
 • Autor
  Ing. Slavomír Dluhý, aut. arch. ČKA/ SKA
 • Účel
  Stála výstavná expozícia múzea
 • Projekt
  ATELIÉR DLUHÝ
 • Riešená plocha
  22 m2
 • Štruktúra
  1 podzemné podlažie, trezor
 • Projekt
  2011 / 12
 • Realizácia
  2013
Popis projektu

Trezorová miestnosť určená pre stálu expozíciu Košického zlatého pokladu, je situovaná v centrálnej časti 1. podzemného podlažia objektu Východoslovenského múzea. Hmotovo – priestorové stvárnenie je založené na prehľadnej dispozícii rozloženia presklených bezpečnostných vitrín na obvodových stenách a závesných sklenenýchvalcových vitrín, ktoré visia zo stropu uprostred interiéru trezora.

Vystavované exponáty pokladu, objaveného 24. augusta 1935 na Hlavnej ulici v Košiciach :

– 2.919 ks zlatých mincí z obdobia 15 – 17. storočia a jedna zlatá Trácka minca Lysimachos z obdobia 323 – 281 pr. n. l.
– 3 zlaté medaile z obdobia 16. storočia
– renesančná reťaz z 16. storočia
– kovová schránka

Dispozičné, prevádzkové, materiálové a architektonicky – kompozičné riešenie, je založené na princípe komornej expozície v tme s nasvietením vzácnych exponátov v špeciálne zabezpečených nástenných a centrálnych vitrínach.