Skip to main content

Obchodné centrum ATRIUM Optima

Detaily projektu
 • Autor
  Ing. Slavomír Dluhý, aut. arch. ČKA/ SKA
 • Účel
  Obchodné centrum
 • Projekt
  ATELIÉR DLUHÝ
 • Riešená plocha
  5.500 m2
 • Štruktúra
  1 nadzemné podlažie
  2 nadzemné podlažie, galéria
 • Projekt / realizácia
  2012 / 13 / 14 / 15 / 16
Popis projektu

Cieľom projektu bolo, vypracovať komplexný redesign verejných interiérových priestorov Obchodného centra ATRIUM Optima v Košiciach, podľa zadania investora. Z architektonického hľadiska, v interiérovom prostredí OC vytvárame akýsi komorný interiérový urbanizmus s novým kreatívnym názorom.

Dispozičné riešenia sú tu navrhnuté s cieľom vytvoriť pre návštevníkov komfortnú a príjemnú atmosféru pomocou základných nábytkových a mobiliárových prvkov vo vzájomne vyváženej funkčnej kompozícii a vhodnej svetelnej atmosfére. Ich atypické prevedenie dodáva priestorom novú tvár a zjednocujúci charakter.

 

Riešenie obsahuje mimo iné aj zmenu interiérového zariadenia hlavnej objektovej časti, ktorá je určená pre reštauračné služby. Neprehliadnuteľnou zmenou prešiel i samotný stropný podhľad centrálnej časti. Pôvodnú, podhľadovo priznanú oceľovú strešnú konštrukciu strešnej skladby sme dokončili zníženým závesným lamelovým AL podhľadom vo výtvarnom povrchovom prevedení s vlastným grafickým návrhom. Podhľad je pásovo presvetlený svetelnými zdrojmi v jednotlivých líniách, resp. vybranými bodovými svietidlami. Pásy svietidiel sú zavesené nad úrovňou lamelového podhľadu, na samostatnej rastrovej konštrukcii. Líniovým difúznym svietením takto usilujeme o dosiahnutie optického zvlneného efektu.

 

Súčasťou nášho riešenia bolo rovnako vypracovanie atypických designových systémových informačných a navigačných prvkov, určených ku skvalitneniu  a zefektívneniu pohybu návštevníkov centra. Tie sú materiálovo realizované prostredníctvom najmodernejších technológií so zapracovanými prvkami interaktívneho charakteru.