Skip to main content

Výstavná expozícia Urbanova veža

Detaily projektu
 • Autor
  Ing. Slavomír Dluhý, aut. arch. ČKA/ SKA
 • Účel
  Výstavná expozícia
 • Projekt
  ATELIÉR DLUHÝ, N.A.D.E.S.
 • Riešená pôdorysná plocha
  290 m2
 • Štruktúra
  1 – 5 podlažie, výstavná expozícia
 • Projekt
  2003
 • Realizácia
  2003
Popis projektu

V historicky exponovanom centre mesta Košice – v objekte Urbanova Veža, ktorá bola postavená v druhej polovici 16. storočia – sme navrhli výstavnú expozíciu, ktorá se skladá z dvoch častí : Múzea historicky významných osobností mesta a stálej výstavy pod názvom Život a dielo Kardinála Jozefa Tomka. Koncept a design interiéru je založený na scénickom prepojení súčasných vyjadrovacích prvkov, moderného technického osvetlenia a inštalácií s pôvodným historickým interiérom veže.