Skip to main content

Výstavná expozícia Kniežacia hrobka z Popradu

Detaily projektu
 • Autor
  Ing. Slavomír Dluhý, aut. arch. ČKA/ SKA
 • Účel
  Stála výstavná expozícia múzea
 • Projekt
  ATELIÉR DLUHÝ
 • Riešená plocha interiéru
  469 m2
 • Štruktúra
  1 nadzemné podlažie, 1 podzemné podlažie
 • Projekt
  2020
Popis projektu

Vyčlenené priestory pre stálu výstavnú expozíciu, sa situačne nachádzajú v pôvodnej historickej budove Podtatranského múzea v Poprade.

V našom návrhu, maximálne rešpektujeme textové a grafické zadanie, vrátane predloženého scenára a záväzných podmienok zadávateľa. Interiérové riešenie, vychádza z danej objektovej skladby, vzájomnej nadväznosti jednotlivých priestorov a ich komunikačných koridorov.

Základný koncept stálej výstavnej expozície, vychádza z prezentácie naplnenia scenára, pomocou piatich spôsobov inštalácie, s pomocou vlastných výrazových prostriedkov : 1., Nástenné veľkoplošné panely 2., Priestorové a vstavané presklené vitríny so špeciálnym technickým vybavením 3., Objekt na úrovni – 01PP. 4., Priestorové výstavné boxy 5., Interaktívna a audiovizuálna podpora.

Celkové vzájomné prepojenie týchto inštalačných spôsobov, sme doplnili špeciálnym scénickým osvetlením. Výstavné expozície sú prezentované tajomne a v prítmí. Svietia vitríny, veľkoplošné fotografie a grafické ilustračné zobrazenia nástenných panelov sú individuálne smerovo nasvietené. Samostatne sú scénicky osvetlené výtvarné objekty na úrovni – 01PP. a tiež komorné priestorové výstavné boxy.

Multimediálny, interaktívny a audiovizuálny obsah výstavy, je odprezentovaný pomocou veľkoplošných integrovaných LCD monitorov, ktoré sú súčasťou nástenných obkladových panelov. Priestorová 3D audiovizuálna scéna inštalovaná v centrálnej časti expozície, je navrhnutá a vyprojektovaná, ako plnohodnotné scénické predstavenie s prepojením všetkých tématických celkov zahrnutých v dianí a obsahu zadania. To všetko, stvárnené profesionálnou formou a obsahom k celkovej prezentácii hlavnej myšlienky a príbehu expozície.