Skip to main content

Rodinný dom Medzev

Detaily projektu
 • Autor
  Ing. Slavomír Dluhý
 • Účel
  Rodinný dom, rekonštrukcia, dostavba wellness
 • Projekt
  ATELIÉR DLUHÝ
 • Riešená pôdorysná plocha
  375 m2
 • Štruktúra
  1 podlažie, obytné priestory, bazén, wellness

  2 podlažie, obytné priestory, podkrovie
 • Projekt
  1998 / 2000
 • Realizácia
  2000
Popis projektu

Zadaním investora bolo, navrhnúť stavebno – interiérový projekt pre rekonštrukciu a dostavbu pôvodného rodinného domu na vidieku.

Architektonické riešenie vychádzalo z konceptu pôvodnej situácie existujúceho objektu a jeho dispozičnej skladby. Navrhované materiálové a tvarové riešenie bolo prispôsobené danému prostrediu za použitia hlavne prírodných materiálov a tradičných remeselných stvárnení.