Skip to main content

Obchodné centrum ATRIUM Dubeň

Detaily projektu
 • Autor
  Ing. Slavomír Dluhý, aut. arch. ČKA/ SKA
 • Účel
  Obchodné centrum
 • Projekt
  ATELIÉR DLUHÝ
 • Riešená plocha interiéru
  3.100 m2
 • Štruktúra
  1 nadzemné podlažie
 • Projekt
  2016 / 17
Popis projektu

Zámerom nášho architektonického návrhu interiéru bolo, na základe zadania investora navrhnúť rekonštrukciu interiéru spoločných priestorov pre obchodnú pasáž v Obchodnom centre ATRIUM Dubeň v Žiline.

Hlavnou ideou návrhu je zbavenia sa všetkých nevhodných, dlhoročných interiérových nánosov rôzneho charakteru, zjednotenie, rozjasnenie a celkové optické presvetlenie priestoru.

Pomocou overených výrazových prostriedkov, navrhujeme realizovať nový interiér v duchu čistých foriem, s doplnením o prírodné povrchové textúry, a s citlivým akcentom vybraných farebných odtieňov.

Obchodné centrum, je pomenované podľa blízkeho rozľahlého vrchu s názvom Dubeň, ktorý v topografickom a urbanistickom profile mesta Žilina, vytvára nezameniteľnú prírodnú kulisu.

V bezprostrednej blízkosti tejto scenérie sa nachádza jedna z najvýznamnejších Slovanských archeologických lokalít – hradisko Straník. Toto miesto, kedysi svojou funkciou – v časových horizontoch mladšej, až neskoršej doby bronzovej, ďalej v období neskoršieho laténu, s presahom do staršieho úseku doby rímskej, plnilo svojou funkciou účel centrálnej pevnosti Východnej časti Žilinskej kotliny. Historický pôdorys opevnenia je schématicky takmer identický s pôdorysom riešenej pasáže Obchodného centra, vrátane 3 – 4 vstupných brán.

V našom návrhu, sme hľadali inšpiráciu práve u týchto dvoch základných lokálnych zdrojov poznania – príroda a archeológia. Tvary, materiály, štruktúry, textúry, to všetko spoločne  s vybranou farebnou škálou.