Skip to main content

Obchodné centrum Nábytok SANAS

Detaily projektu
 • Autor
  Ing. Slavomír Dluhý, aut. arch. ČKA/ SKA
 • Účel
  Obchodné priestory
 • Projekt
  ATELIÉR DLUHÝ
 • Riešená pôdorysná plocha
  1.085 m2
 • Štruktúra
  1 podlažie, výstavné priestory
 • Projekt
  2013
Popis projektu

Cieľom projektu bolo, zrekonštruovať interiér pôvodného skladového objektu, na nové moderné Obchodné centrum nábytku a bývania v meste Košice. Objekt je členený na dva vzájomne stavebne, funkčne, komunikačne a účelovo prepojené celky.

Vstupná časť Obchodného centra, je tvorená centrálnou predajnou plochou, obvodovými predajnými plochami, sociálnym zázemím pre návštevníkov a personál OC. Administratívne zázemie je súčasťou bočného krídla, v ktorom je situovaná aj výkladová prezentácia OC.

Stavebno – interiérové konštrukcie hlavného výkladového presklenia a skladby stropu pozostávajú z oblúkovo pretvarovaných drevených lepených nosníkov s priznaným dreveným stropným podhľadom a zo statických oceľových designových prvkov.

Predajná hala Obchodného centra, ako hlavný výstavný priestor, je dispozične prehľadne rozdelený na jednotlivé predajné plochy centrálneho a celoobvodového usporiadania.

Zvlášnosťou interiérového riešenia je novo navrhovaná inštalácia stropných akustických podhľadov. V závislosti na požiadavkoch statiky a minimálneho preťaženia pôvodnej strešnej konštrukcie stropov, je podhľad stvárnený celoplošným dvojúrovňovým znížením. ako materiál sme použili špeciálny ultraľahký veľkoformátový panelový podhľad Techstyle Hunter Douglass bielej farby s možnosťou vyklápacích panelov za účelom servisu technologických inštalácií.