Skip to main content

Rodinný dom Svor

Detaily projektu
 • Autor
  Ing. Slavomír Dluhý, aut. arch. ČKA/ SKA
 • Účel
  Rodinný dom
 • Projekt
  ATELIÉR DLUHÝ
 • Plocha interiéru
  220 m2
 • Štruktúra
  1 nadzemné podlažie 
  2 nadzemné podlažie
 • Projekt
  2017
Popis projektu

Zámerom našej architektonickej štúdie bolo, navrhnúť interiér rodinného domu na základe individuálneho zadania investora.

Rodinný dom je situovaný na okraji obce Svor, v nádhernom prírodnom prostredí a v bezprostrednej blízkosti lesa.

Zadanie investora vychádzalo z požiadavky vytvoriť názor na celkový interiér rodinného domu, za účelom trvalého bývania mladej rodiny s dvomi deťmi. Dom je dispozične riešený, ako samostatne stojaci objekt s jedným prízemným a jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia. Strecha je sedlového tvaru.

Charakter interiéru sme sa snažili navrhnúť tak, aby vhodne korešpondoval s tradičným prostredím a okolitou prírodou. Vychádzali sme z typológie miestnej tradičnej ľudovej architektúry, jej jednoduchosti a funkčnosti. V priebehu projektu sme rešpektovali súčasný názor investora na spôsob a potreby života modernej rodiny, ako aj na technicko –  materiálové možnosti aktuálneho interiérového zariadenia, konštrukcií a vybraných prvkov.

Naše navrhované architektonické riešenie interiéru, poskytuje investorovi zvýšenú kvalitu užívateľského komfortu v prirodzenom vzťahu človek – dom, ako v technickej rovine, tak aj v celkovom praktickom využití všetkých priestorov.